Registruotis     Prisijungti
Rewalon privatumo politika

Bendra informacija


UAB „Gifty“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytojas. Šiomis interneto svetainės privatumo taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname kaip yra renkami ir toliau tvarkomi Jūsų asmens duomenys, naudojantis šia interneto svetaine. Taisyklėse nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (ar) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:
UAB „Gifty“
Juridinio asmens kodas: 302704173
Lenktoji g. 1, Kalviškių k. Vilniaus r. sav., Lietuva
Tel: +370 5 2032967
El. Paštas: info@gifty.lt
Patvirtiname, kad Jūsų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų, bus taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie svetainės / socialinio tinklo paskyrų lankytojus.
Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę / socialinių tinklų paskyras. Jei esate jaunesnis nei 14 metų asmuo, prieš pateikdamas (-a) asmeninę informaciją turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.
Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Taisykles, nes kiekvieną kartą, lankydami šią interneto svetainę, bus taikomos čia aprašytos sąlygos.

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, leidžianti Jus atpažinti, yra gaunama įvairias būdais:
• Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;
• Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai;
• Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime ją rinkti iš viešai prieinamų šaltinių; (pvz.: per socialinį tinklą, Jūsų įmonės tinklalapį ir kt.).Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
• Užsisakote mūsų teikiamas paslaugas;
• Pateikiate savo prašymus ar pretenzijas mums;
• Komunikuojate su mumis (skambindami mums, rašydami mums per specialiai skirtas susisiekimo formas ir/ar į mūsų elektroninio pašto dėžutę);
• Naudojate mūsų mobiliąją aplikaciją (Daugiau informacijos apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą rasite mobiliosios aplikacijos privatumo politikoje).
• Dalyvaujate apklausose, lojalumo programose, mūsų organizuojamuose konkursuose.
Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:
• Naudojatės mūsų mobiliąja aplikacija;
• Pateikiate užklausas per susisiekimo formas ar mūsų socialinių tinklų paskyrų profilius;
• Naudojatės svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau);
• Darote viešus įrašus socialinių tinklų platformose, kurias mes stebime.

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija pateikiama mūsų partnerių, marketingo agentūrų, Jūsų viešai prieinamų profilių informacija (Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram). Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir (ar) komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus.

Taip pat informaciją apie Jus galime gauti iš asmenų, kurie naudodamiesi mūsų platforma užsako Jums dovaną. Šie asmenys, pateikdami Jūsų asmens duomenis mums, įsipareigojo Jus apie tai iš anksto informuoti pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus.

Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Taisyklėse. Jei taip atsitiktų, mes Jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:
• Informaciją, kuri būtina siekiant Jums suteikti mūsų paslaugas (dovanų siuntimo paslaugos ir iš to kylančių papildomų paslaugų ir/ar sutarčių suteikimas (pvz., verslo klientų internetinėje svetainėje paskyros sukūrimas ir administravimas, tiesioginis atsiskaitymas už paslaugas internetu).
• Informaciją, kurią Jūs pateikiate apklausose;
• Informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami mums ar rašydami mums el. paštu ir/ar specialiai tam skirtomis susisiekimo formomis;
• Informaciją apie Jūsų pomėgius;
• Informaciją, reikalingą nustatyti Jūsų tapatybę;
• Informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.
Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų bus akivaizdi iš aplinkybių ir konteksto, pavyzdžiui:
• Paslaugų suteikimui mes tvarkome tokią Jūsų informaciją: vardas, pavardė, adresas, IP adresas. Taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga, kaip, pavyzdžiui, Jūsų telefonas ar elektroninis paštas skirti susisiekti su Jumis;
Informacija, kurią mes renkame automatiškai, paprastai yra tokia:
• Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetainėmis (įrenginio informacija, t. y. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui / prekėms pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija, t. y. Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija, t. y. įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti mums perduota Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:
• Jūsų el. pašto adresas, telefono nr., vardas, pavardė.

Svarbu:  UAB „Gifty“ darbuotojai nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Prisijungimas prie uždaros naudotojų grupėsSvetainėje teikiama tam tikra informacija skirta tik mūsų verslo klientams. Tam, kad patvirtintume, jog esate įgalioti prisijungti prie šios svetainės, jūs turite pateikti įmonės ir kontaktinio asmens informaciją. Kuomet patvirtinsime prisijungimą, sukursime jūsų naudotojo paskyrą. Verslo klientai, nurodydami paskyroje savo darbuotojų asmens duomenis, įsipareigoja prieš teikiant jų duomenis mums tinkamai informuoti savo darbuotojus apie asmens duomenų perdavimą UAB „Gifty“ ir užtikrinti, kad darbuotojai susipažino su šiomis Taisyklėmis.

Asmens duomenis šiuo tikslu tvarkome tam, kad galėtume suteikti prieigą prie mūsų svetainės.

Paslaugų gavėjų informavimas

Gali nutikti atvejų, kai mums trūks dovanų gavėjų, kurių asmens duomenis mums pateikė mūsų klientai (dovanų siuntėjai) kontaktinės informacijos ar dėl kitų priežasčių negalėsime informuoti dovanų gavėjų apie jų asmens duomenų tvarkymą. Todėl Jūs, kaip dovanų siuntėjas, užsakydami iš UAB „Gifty“ paslaugą ar kitu tikslu pateikdami informaciją apie tokius dovanų gavėjus mums, įsipareigojate juos tinkamai iš anksto informuoti apie asmens duomenų perdavimą UAB „Gifty“ ir užtikrinti, kad tokie dovanų gavėjai iki asmens duomenų perdavimo mums, susipažino su šiomis Taisyklėmis.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindasAukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:
• Vykdyti su Jumis sudarytą dovanų siuntimo paslaugą ir iš to kylančių papildomų paslaugų ir/ar sutarčių vykdymą;
• Informuoti apie mūsų vykdomą veiklą;
• Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų teikimu;
• Rinkodaros tikslu⃰, pavyzdžiui, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą, klientų / partnerių apklausų organizavimą, kiek tai leidžia įstatymai);
• Sužinoti, kaip asmenys naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas;
• Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje;
• Vykdyti teisės aktų reikalavimus (pvz., kai teisės aktai numato privalomus tam tikrų asmenų duomenų saugojimo terminus ar privalomą duomenų perdavimą valstybės institucijoms);
• Kitais būdais su Jūsų sutikimu⃰.

⃰ Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti mūsų siunčiamą tiesioginės rinkodaros turinį, pranešdami mums savo apsisprendimą el. paštu info@gifty.lt arba pasinaudodami atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje. Jūsų sutikimo atšaukimas nedarys poveikio iki sutikimo atšaukimo mūsų vykdytam Jūsų asmens duomenų tvarkymui.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:
• Teisės aktų reikalavimų vykdymu;
• Sutarties su Jumis vykdymu;
• Teisėtais mūsų interesais, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
• Tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimu.


Tikslai, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis su atitinkamu teisiniu pagrindu ir tvarkomais asmens duomenimis, pateikiami šioje lentelėje.
Tikslas Teisinis pagrindas (-ai) Asmens duomenys
Vykdyti su Jumis sudarytą dovanų siuntimo paslaugą ir iš to kylančių papildomų paslaugų ir/ar sutarčių vykdymą (jei esate dovanos siuntėjas). Sutarties su Jumis vykdymas Teisės aktų reikalavimų vykdymas Teisėti mūsų interesai teikti informaciją apie mūsų paslaugas ir/ar vykdymą. Vardas, pavardė, adresas, IP adresas. Taip pat kita informacija, kuri gali būti reikalinga, kaip, pavyzdžiui, Jūsų telefonas ar elektroninis paštas skirti susisiekti su Jumis.
Perduoti Jums dovanos siuntėjo užsakytą dovaną (jei esate dovanos gavėjas). Teisėti mūsų interesai tinkamai įvykdyti sutartį sudarytą su dovanos siuntėju. Renkame tik tokius asmens duomenis, kuriuos pateikė dovanos siuntėjas, pavyzdžiui, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
Jūsų prašymu teikti informaciją, susijusią su paslaugų teikimu. Ši informacija Jums teikiama dėl to, kad turime teisėtą interesą suteikti tikslią informaciją apie savo teikiamas paslaugas bei produktus. Siekdami atsakyti į Jūsų paklausimus telefonu, elektroniniu paštu, specialiose susisiekimo formose, socialinių tinklų aplinkoje ir kitais būdais galime paprašyti Jūsų telefono, el. pašto adreso ar kito Jums patogaus kontaktinio duomens.
Rinkodaros tikslu, pvz.: pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus, rėmėjų turinį bei siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir Jūsų nuomonės apie paslaugas / produktus rinkimą bei klientų apklausų organizavimą). Jeigu esate mūsų klientas, šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisėtą interesą informuoti apie panašias savo prekes. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti toliau gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus. Jeigu nesate mūsų klientas, rinkodaros informaciją iš mūsų gausite tik jeigu turėsime Jūsų sutikimą. Dovanų gavėjams rinkodaros informaciją siūsime tik turint jų sutikimą. Vardas, socialinio tinklo paskyros duomenys, telefonas, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, Jūsų pomėgiai.
Sužinoti, kaip asmenys naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas. Šiuo tikslu tvarkome Jūsų asmens duomenis turėdami teisinį interesą stebėti savo teikiamų paslaugų kokybę, kurti ir gerinti savo teikiamą turinį, užtikrinti svetainės saugumą. IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui / prekėms pasiekti, parametrai, Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėje, ir bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje, įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti mums perduota Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu.
Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje. Teisės aktų reikalavimų vykdymas. Teisėtas interesas – gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų. Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti šiose privatumo taisyklėse.
Vykdyti teisės aktų reikalavimus. Teisės aktų reikalavimų vykdymas. Priklausomai nuo teisės aktų reikalavimų ar valstybės institucijos prašymo formos.

Tais atvejais, kai tvarkysime jūsų asmens duomenis kitais tikslais negu nurodyta šiose Taisyklėse, mes jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:
• Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
• Bankams / įmonėms, kurios padeda vykdyti atsiskaitymo operacijas;
• Kitiems atsakingai parinktiems verslo partneriams;
• Teisėsaugos institucijoms;
• Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Įmonės, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu, šiuo metu yra tokios: Messente Communications OÜ, Baltnetos komunikacijos UAB. Šių įmonių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais.
Kitos šalys, kurioms gali būti pateikiama mūsų turima informacija apie Jus, kai tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus, yra valdžios institucijos, ikiteisminio tyrimo pareigūnai, teismai ir kt.
Platesnę informaciją apie konkrečias šioje skiltyje nurodytas įmones, kurioms gali būti teikiami jūsų asmens duomenys, galite gauti kreipdamiesi į mus šiose Privatumo taisyklėse nurodytais kontaktais.

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?


Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Labai retais atvejai mes galime siųsti jūsų asmens duomenis į šias šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų. Kai siunčiame jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš galimų saugumo priemonių:
• Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
• Duomenų siuntimo grupės įmonių atveju gali būti taikomos Įmonėms privalomos taisyklės;
• „Privacy Shield“ (sertifikavimo mechanizmas JAV įsikūrusiems duomenų valdytojams) ar galimi tarptautiniai susitarimai su kitomis valstybėmis;
• Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos išduotas leidimas;
• Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus.
Nesant nei vienos iš aukščiau paminėtos tinkamos apsaugos priemonės Bendrovė gali pasinaudoti Reglamento 49 straipsnyje numatytomis ištimtimis (pvz.: Jūsų perduoti duomenys remiantis Jūsų sutikimu), tačiau jos gali būti taikomos tik griežtai Reglamente nurodytais atvejais.

Naujienlaiškio prenumerata

gifty.lt svetainėje galima užsiprenumeruoti ir gauti mūsų naujienlaiškį. Įvestus el. pašto adresus rinksime bei tiesioginės rinkodaros tikslu naudosime tik gavę Jūsų išankstinį sutikimą. Šiuose naujienlaiškiuose rasite naujausius pasiūlymus, akcijas ir paslaugas. Mes galime pritaikyti siunčiamuose naujienlaiškiuose esamą turinį remdamiesi Jūsų asmens duomenimis, pvz., ankstesniais užsakymais, naršymu ir spustelėjimais mūsų svetainėje bei naujienlaiškyje.
Savo duotą sutikimą gauti naujienlaiškį galėsite atšaukti bet kuriuo metu. Tai padaryti galite paspaudę visuose naujienlaiškiuose esančią specialią nuorodą.

Išorinės mūsų svetainėje teikiamos paslaugos ir/arba pateikiamas turinys

Mūsų svetainėje naudojamos trečiųjų šalių teikiamos paslaugos ir/arba kuriamas turinys. Naudojantis tokių šalių teikiamomis paslaugomis ir/arba matant teikiamą jų turinį, keičiamasi duomenimis tarp Jūsų ir atitinkamo teikėjo. Atitinkami paslaugų ir/arba turinio teikėjai Jūsų duomenis taip pat gali tvarkyti savo nuožiūra pasirinktais papildomais tikslais. UAB „Gifty“ nekontroliuoja tokių paslaugų ir/arba turinio teikėjų tvarkomų duomenų, todėl negalime tiksliai pateikti su tokių duomenų tvarkymu susijusios informacijos.
Norint sužinoti daugiau apie tokio kitų tiekėjų atliekamo Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslą bei apimtį, informacijos ieškokite teikėjų, kurių paslaugomis naudojamės ir/arba kurių turinį teikiame privatumo politikose.
Į trečiųjų šalių interneto svetaines Jus nukreips, pavyzdžiui, tokie mūsų svetainėje pateikti įrankiai:
• „Google“ maps;
• IOS App Store bendrinimo mygtukas;
• ANDROID Google play bendrinimo mygtukas.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų informaciją?


Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais, tačiau primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena internetinė svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?


Jūsų asmens duomenis saugosime tiek, kiek reikia nustatytam tikslui pasiekti. Pasiekus nustatytą tikslą, Jūsų asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau bet kokiu atveju saugojimo laikotarpis bus ne ilgesnis nei 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti.

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:
• Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
• Susipažinti su savo duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
• Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
• Sunaikinti savo duomenis (teisė „būti pamirštam“);
• Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
• Perkelti Duomenų valdytojui pateiktus duomenis (teisė perkelti);
• Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų. Taip pat galite bet kada nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą (teisė nesutikti).;
• Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu +370 5 2032967, parašę mums šiuo adresu info@gifty.lt arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje.

Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens dokumentą: asmens tapatybės kortelę ar pasą) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz.: elektroniniu parašu).

Slapukai, signalai ir panašios technologijosTaisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. Pixel Tags), žiniatinklio indikatoriams (angl. Web Beacon), tinklo duomenų rinkėjams (angl. clear GIF) apibūdinti.
Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes Jūsų naudojimui.
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis.
Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Pavyzdžiui, savo internetiniame puslapyje naudojame „Google Analytics“ paslaugą, teikiamą „Google Inc.“. „Google“ analizuos, kaip naudojamasi mūsų internetiniu puslapiu, todėl rinks informaciją, susijusią su Jūsų lankomais tinklalapiais, naršyklės tipu, kalbos nuostatomis, naudojama operacine sistema ir kt. bei bus perduoti į JAV esantį „Google“ serverį, o mes anonimine forma gausime atitinkamus rezultatus. Tokiu atveju, slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės. „Google“ rinks informaciją, susijusią su Jūsų lankomais tinklalapiais, naršyklės tipu, kalbos nuostatomis, naudojama operacine sistema ir kt. bei bus perduoti į JAV esantį „Google“ serverį.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms taikomi atitinkamo socialinio tinklo slapukų politika. Daugiau informacijos galite rasti „Google Analytics“ paslaugų teikimo sąlygose ir „Google“ teikiamų reklamų paslaugų privatumo sąlygose.

Susisiekite su mumisJei pastebėjote Taisyklių neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

UAB „Gifty“
Juridinio asmens kodas: 302704173
Lenktoji g. 1, Kalviškių k., Vilniaus r. sav., Lietuva
Tel: +370 5 2032967
El. Paštas: info@gifty.lt

Baigiamosios nuostatosTaisyklės peržiūrimos ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę Taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime.

Paskutinį kartą Taisyklės peržiūrėtos 2018-03-01.

 

Kontaktai
Gifty, UAB
Saulėtekio al. 15
Vilnius 10224
Lietuva
Tel.: +370 679 38855
El. paštas:
business@gifty.lt
Įmonės kodas: 302704173
Request our team show how gifty will help for your business:
Send